blls

Advocats

#WEB #IDENTITAT
X

El seu naming, ja existent, està compost per les inicials dels seus cognoms, se sostenen i complementen sobre rectes transversals, creant angles congruents, recolzades en la seva activitat. Acompanya i defineix un cromatisme neutre i molt personal.

Una construcció sòlida i urbanística com a identitat corporativa.

Equip d'advocats independents en el centre de Barcelona, 3 eixos, 3 inicials, 3 persones, formen una marca especialitzada en dret urbanístic.

Identitat, papereria, web