newmark

Consultors financers

#IDENTITAT #WEB

Newmark, consultors financers de proximitat, tangibles, construeixen les economies de particulars i empreses des del "verd menta in crescendo" reflectit en la seva imatge de marca, amb el seu símbol i el color corporatiu.

Identitat, web