larroc design

PLV

#IDENTITAT
X

La nostra idea inicial era crear una peça flexible per a jugar amb el moviment, realitzant aplicacions molt cuidades i anar afegint elements d'acompanyament.

Vam treballar la imatge de Larroc amb un component hipnòtic per a centrar l'atenció, generant una atmosfera avançada en la seva imatge diferenciant-la dins del seu sector.

Imatge de marca, shotting, motion, web

Foto: marcsamso.com / Programació: mberamendi.cat