kosmos group

Protecció contra incendis i seguretat

#IDENTITAT #PRINT #RETOLACIÓ
X

Treure pes i foscor, donar lleugeresa visual, versatilitat i atractiu a la marca com a prioritat.

Equilibrar el conjunt perquè reducció i ampliació sigui proporcionat i més llegible. Reubiquem els elements, establint una jerarquia visual en harmonia.

En la revisió de colors apostem per una paleta de grises blavosos, obtenint un resultat més sofisticat.

Com a premissa pel restyling, el corbatí ha de formar part de la identitat de la marca, des de la seva fundació ha estat present, i s'ha de mantenir. En la imatge superior es veu l'abans i el després.

Restyling de marca, manual corporatiu

Elements corporatius: targetes, carpetes, catàleg

Retolació oficines